نشست سوم - با کدامین سِحر، از دل‌ها محبت غیب شد؟

Start Date Sun Jun 26 2022, 15:00 -360
(Sales Ended)
Website http://icscalgary.org/ Go
Organizer Email anjoman@icscalgary.org
Organizer Iranian Cultural Society of Calgary

Description

جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر دگرگونی اجتماعی-فرهنگی بزرگی را تجربه کرده است که به موجب آن توانایی ایرانیان برای عمل اجتماعی مشترک، گفتگوی سازنده، و همکاری، هم در داخل و هم در خارج از کشور، به میزان زیادی کاهش یافته است.

با توجه به استقبال و رضایت دوستان شرکت کننده از دو جلسه پیشین، شما عزیزان را به نشست سوم گفتگو‌ وهم‌اندیشی در مورد این موضوع با شرکت


آقای دکتر عبدالمحمد کاظمی پور – استاد جامعه شناسی دانشگاه کلگری 

و

آقای بهروز جراحی – رئیس انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری


دعوت میکنیم.


امیدواریم که با حضور خود به غنای این گفتگوها بیفزایید.


تاریخ:

 یک‌شنبه ۲۶ جون ۲۰۲۲ / ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر            

 مکان:

  Parkdale Nifty Fifties Social Club, 3512 5th Ave NW

 

ساختار جلسه :

۲:۴۵- ۳:۰۰: ثبت نام و استقرار

۳:۰۰:‌ شروع جلسه

خوش آمدگویی

سخنرانی دکتر عبدالمحمد کاظمی پور- «ای خوی نیک کرده به اخلاق بد بدل: تاملاتی در مورد تغییرات اخلاقی ایرانیان»

تنفس

تجربیات و مشاهدات آقای بهروز جراحی در مورد فعالیت‌های اجتماعی در میان ایرانیان کلگری

پرسش و پاسخ و گفتگو

۵:۱۵:‌ پایان جلسه

انجمن فرهنگی ایرانیان کلگریUpcoming events you may like