نشست دوم - با کدامین سِحر، از دل‌ها محبت غیب شد؟

Start Date Sun May 1 2022, 15:00 -360
End Date Sun May 1 2022, 17:00
Address Triwood Community Association, 2244 Chicoutimi Dr NW, Calgary, AB, Canada Get Directions
Price
Free
Register
Website http://icscalgary.org/
Organizer Email anjoman@icscalgary.org
Categories Cultural, Other
Organizer Iranian Cultural Society of Calgary

Description

جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر دگرگونی اجتماعی-فرهنگی بزرگی را تجربه کرده است که به موجب آن توانایی ایرانیان برای عمل اجتماعی مشترک، گفتگوی سازنده، و همکاری، هم در داخل و هم در خارج از کشور، به میزان زیادی کاهش یافته است.
با توجه به استقبال و رضایت دوستان شرکت کننده در جلسه اول، شما عزیزان را به نشست دوم گفتگو‌ وهم‌اندیشی در مورد این موضوع با شرکت
 آقای دکتر عبدالمحمد کاظمی پور استاد جامعه شناسی دانشگاه کلگری و رئیس انجمن جامعه‌شناسی کانادا و
 آقای فریبرز بیرجندیان مدیر موسسه CCIS 
دعوت میکنیم.
امیدواریم که با حضور خود به غنای این گفتگوها بیفزایید.
تاریخ:
 یک‌شنبه ۱ مِی ۲۰۲۲ / ساعت ۳:۰۰ بعد از ظهر      
 مکان:
 Triwood Community Association, 2244 Chicoutimi Dr. NW

ساختار جلسه :
۲:۴۵- ۳:۰۰: ثبت نام و استقرار
۳:۰۰:‌ شروع جلسه
خوش آمدگویی
معرفی سخنران ها
فریبرز بیرجندیان - جامعه مهاجران ایرانی: چگونه می توان اجتماع پویاتری داشت؟»
عبدالمحمد کاظمی پور - بنده دگر بر که کُنَد اعتماد؟ تاملاتی در مورد بحران اعتماد در میان ایرانیان
تنفس
پرسش و پاسخ و گفتگو
۵:۰۰:‌ پایان جلسه

انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری