با کدامین سِحر، از دل‌ها محبت غیب شد؟

Start Date Sun Mar 13 2022, 14:30 -420
End Date Sun Mar 13 2022, 16:30
Address Triwood Community Association, Chicoutimi Drive Northwest, Calgary, AB, Canada Get Directions
Price
Free
Register
Website https://icscalgary.org/fa/
Organizer Email anjoman@icscalgary.org
Categories Cultural, Other
Organizer Iranian Cultural Society of Calgary

Description

جامعه ایرانی در دهه‌های اخیر دگرگونی اجتماعی-فرهنگی بزرگی را تجربه کرده است که به موجب آن توانایی برای عمل اجتماعی مشترک - گفتگوی سازنده و همکاری - به میزان زیادی کاهش یافته است. این تحول به آنچه که در دو دهه‌ ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در استان کبک کانادا روی داد و به نام “انقلاب خاموش” معروف شد، شباهت دارد. این دگرگونی علاوه بر اثرگذاری بر نحوه زندگی ایرانیان در داخل کشور، بر زندگی مهاجران نیز تاثیر چشمگیری داشته است، که در نتیجه آن ایرانیان مهاجر نتوانسته‌اند در محیط جدید از همه ظرفیت‌های خود برای همکاری و همبستگی استفاده کنند. برای گفتگو‌ و هم‌اندیشی در مورد این موضوع، انجمن فرهنگی ایرانیان کلگری شما عزیزان را به نشستی با هدایت آقای دکتر عبدالمحمد کاظمی پور استاد جامعه شناسی در دانشگاه کلگری و رئیس انجمن جامعه‌شناسی کانادا دعوت میکند. امیدواریم که با حضور شما بتوانیم با کمک و همفکری یکدیگر جامعه ای متحد، فعال و موفق برای ایرانیان کلگری ایجاد کنیم.