--> -->

کلگری - سین هشتم

Start Date Sat Feb 27 2021, 11:53 -420
End Date Sat Mar 13 2021, 22:30
Price
From C$25 to C$100
Buy Ticket
Organizer Email pgc.charityfoundation@gmail.com
Categories Online, Cultural

Description


وعده ٤ نفره: ماهي سلمون شكم پر پخته شده به سبك شمالي. بدون سر و با مخلفات و دورچين (وزن تقریبی: ۱۲۵۰ گرم)
وعده ١ نفره: فيله سلمون بدون تيغ و با پوست ، پخته شده به سبك شمالي همراه با مخلفات و دورچين (وزن تقریبی: ۳۰۰ گرم)